Csoóri Sándor Alap programjai

CSSP-E-TARGYALKOTO-B-2019-0035         9.000.000.-Ft

CSSP-E-TARGYALKOTO-SZ-2019-0057       8.500.000.-Ft

CSSP-TARGYALKOTO-B-2020-0043             6.400.000.-Ft

CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2020-0088          5.700.000.-Ft

CSSP-TARGYALKOTÓ-SZ-2021-0032           3.900.000.-Ft

CSSP-TARGYALKOTÓ-B-2021-0027              1.000.000.-Ft

CSSP-M-REGIONALIS_2021-0006                3.000.000.-Ft

CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022-0027           4.500.000.-Ft

CSSP-TARGYALKOTO-B-2022-0062              1.200.000.-Ft

CSSP-M-REGIONALIS-2022-0004                  2.570.000.-Ft


Beruházások - közösségi műhelyek létrehozása

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület a Csoóri Sándor Alap CSSP-E-TARGYALKOTO-2019-B-0035 pályázati azonosító számú 9.000.000.-Ft összegű támogatásának köszönhetően a Gébárti Kézművesek Házában új szakmai műhelyt alakított ki.

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület a Csoóri Sándor Alap CSSP-TARGYALKOTO-B-2020-0043 pályázati azonosító számú 6.400.000.-Ft összegű támogatásának köszönhetően a Gébárti Kézművesek Házához tartozó gatter épületben új szakmai műhelyt alakít ki. 

A "Tetőtől-talpig" Viseletkészítő Bemutató Műhely létrehozásával komplex módon kerülnek bemutatásra a zala megyei tájegységek népviseletei a lábbelitől a fejfedőkig. A viseletekhez, viseletkiegészítőkhöz kapcsolódó mesterségbeli elméleti és szakmai tudás átadásra kerül a különböző korosztályoknak szervezendő szakmai programok során. A Bemutató Műhelyben lehetőség lesz a viseletkészítő szakma számára a találkozásra, a szakmai munkára, a közös alkotótevékenységre. A Bemutató Műhely folyamatosan lehetőséget biztosít az újonnan elkészült modern, fiatalos öltözetek - viseletek, cipők, ékszer, táska stb. - bemutatására.


A Zala Megyei Népművészeti Egyesület a Csoóri Sándor Alap CSSP-TARGYALKOTO-B-2022-0062 pályázati azonosító számú 1.200.000.-Ft összegű támogatásának köszönhetően a népi kismesterségek gyakorlásához, a tudásátadáshoz szükséges szakmai eszközöket vásárolt.

A pályázati támogatásból vásárolt bőrműves és kéziszövő eszközök segítségével újabb tudásátadó folyamatokat sikerült elindítanunk és a jövőben elindítani.  

A szövőeszközök segítségével szövő népművészeinknek több típusú szalagszövési technikát tudnak tanítani meghívott oktatóink, ezen feltételek teljesülése mellett országos pályázatokon újabb területet érintve mutatkozhatnak be. A bőrművesség tudásátadó folyamatában a tervezett szakkört Nagykanizsa városában el tudtuk indítani, ezzel együtt sikerült a befogadóhellyel új szakmai és együttműködési kapcsolatot létrehozni.

Az egyesület viseletfeldolgozó több éves szakmai munkáját segíti a méretre állítható próbababák beszerzése, a viseletkészítők méretre történő alkotómunkáját segítik. Szintén a precíz és magas színvonalú alkotómunkát segíti a megvásárolt varrógép.

Reagálva a helyi fejlesztésekre, valamint a megnövekedett szakmai feladatellátásunk megvalósítására, 2020. évben egyesületünk a Gébárti Kézművesek Háza egyik 33 m2-es helyiségének átalakításával, teljes körű felújításával létrehozta a "PANORÁMA" Népművészeti Galériá-t.

A megvalósítás feltételeinek egyik legfontosabb alappillére a Kézművesek Házával való lassan 40 éves jó szakmai, munkatársi és szervezeti együttműködés. Ennek köszönhetően egyesületünk a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központtal bérleti szerződést kötött a Galéria helyszínéül szolgáló korábbi irodahelyiség vonatkozásában.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az épület átalakításához, felújításához szükséges hozzájárulással támogatta a megvalósítást.

Hiszen mindannyian láttuk azt a turisztikai, kulturális kínálat és szakmai feladatellátás fejlesztésére, fejlődésére alkalmas lehetőségeket, amelyeket a Gébárti-tó körüli önkormányzati fejlesztések, a népművészettel kapcsolatos pályázati támogatások jelenthetnek.

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület a Csoóri Sándor Alap CSSP-TARGYALKOTO-B-2021-0027 pályázati azonosító számú 1.000.000.-Ft összegű támogatásának köszönhetően a Tetőtől-talpig Viseletkészítő Bemutató Műhelyébe és a PANORÁMA Népművészeti Galériába szakmai alapanyagok és eszközök tárolására alkalmas bútorokat, valamint serfelőgépet vásárolt.

A pályázati támogatásból vásárolt bőrműves és kéziszövő eszközök segítségével újabb tudásátadó folyamatokat sikerült elindítanunk és a jövőben elindítani.  

Szintén hiánypótló megyénkben a gyöngyszövő-gyöngyékszer készítő utánpótlás biztosítása. Ahhoz, hogy e szakágban is elindíthassuk a tanulási folyamatot, szereztük meg a pályázati forrásból a gyöngyszövő kereteket. A gyöngyszövő eszközökkel és a szakmai Csoóri Sándor Alap támogatásával megvalósított Alkoss Szabadon műhelyfoglalkozás sorozat folytatásaként sikerül beindítanunk a gyöngyszövő kurzussorozatot is.

A gyermek és ifjúsági korosztály számára történő tudásátadási lehetőségeket segítik az apróbb tárgyak elkészítéséhez vásárolt eszközök.

Szakmai programok

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület a Csoóri Sándor Alap CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2019-57 pályázati azonosító számú 8.500.000.-Ft összegű támogatásának köszönhetően 

A pályázati támogatásnak köszönhetően elindult a szakmai munka a Csoóri Sándor Alap beruházási pályázatából megvalósított Panoráma Népművészeti Galériában. A Galériában népművészeink mesterségbemutatóikkal ismertették meg a hozzánk érkező látogatókkal tárgyalkotó népi kultúránkat. A galériában kerültek megrendezésre a népművészek számára meghirdetett kézműves foglalkozásoknak, továbbképzéseknek a pályázati támogatásból. 

Az alapanyag beszerzés biztosítása a megvalósított kézműves foglalkozások, képzések, közösségi alkotások létrehozása, mesterségbemutatók számára is biztosította a szakmai színvonalú alkotómunkát.

Az oktatói, közreműködői díjak finanszírozási lehetőségével meg tudtak valósulni a közösségek megerősítésére és létrehozására módszertani programok: az Állomások Értékek Vándorprogram és a hímző szakkör, valamint a hímző képzés.

Három szakmai kiadvány megjelentetését tette lehetővé a pályázati támogatás, melyek hiánypótlóak a népművészet területén.

A pályázati támogatás összességében jelentősen hozzájárult az utánpótlás nevelés biztosítása, de a különböző generációk számára a népi kézművesség területén történő fejlődést, a népi kismesterségek megismerését, a nonformális és informális tanulási folyamatok megvalósulását.

Szakmai programok

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület a Csoóri Sándor Alap CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2020-0088  pályázati azonosító számú 5.700.000.-Ft összegű támogatásának köszönhetően a a PANORÁMA Népművészeti Galériában és Zala megye településein népművészeti módszertani programokat, továbbképzéseket valósított meg..

A pályázati tevékenység célja Zala megyei néprajzi-népművészeti értékeinek feltárása, a felhalmozott tudás átadása a megyei települések és ott lakók számára. A települések részére átadva azt a módszertant, mellyel saját településükön megismerhetik népművészeti értékeiket, újra fontossá válhat a közösség számára a települési kultúra részét képező, közösségi alapokat biztosító népi kultúra. 

A megvalósított programokkal sikerült felkelteni az igényt a kézműves tevékenységek megkezdéséhez, a kismesterségek újratanulásához, figyelembe véve az adott településen hagyománnyal rendelkező mesterségeket. 

Népi Kézműves Kurzusok programsorozat folytatásaként a megvalósítási időszakban a jellegzetes zalai népművészeti motívumok, tárgyak elkészítésének tudásátadása történik meg.

Zala megye - Népművészet - Kultúra című hírújság megjelentetése a támogatási időszak alatt.

Szintén a Csoóri Sándor Alap pályázati támogatásának köszönhetően kialakított Tetőtől-talpig Viseletkészítő Bemutató Műhelyünkben számos szakmai programot sikerült már most is és a jövőben is megvalósítani. Ezekkel a programokkal új módszertani programok kerülnek megvalósításra, újabb szakmai fejlődési és találkozási lehetőséget teremtbe a népművészet számára.

Nagyrendezvényeink programjainak megvalósításával a nagyközönség a teljes magyar népművészet, ideértve a folklórt is, megismerhette Kárpát-medencei kultúránkat, kipróbálhatta a kézműves tevékenységeket, a generációk együtt és külön-külön is részesei lehettek szakmai programjainknak.

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület a Csoóri Sándor Alap CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2022-0027 pályázati azonosító számú 4.500.000.-Ft összegű támogatásának köszönhetően a a PANORÁMA Népművészeti Galériában és Zala megye településein népművészeti módszertani programokat, továbbképzéseket valósított meg..

Egyesületi tagságunk számára találkozási lehetőségeket és szakmai fejlődést biztosított a program. Részükre a pályázati támogatásból az alábbi eredmények születtek:

- Népművészeti komplex tábor - új szakmai ismeretekkel bővültek, új kismesterséget ismerhettek meg, az ismeretátadás folyamán egymástól tanultak, eddig még nem gyakorolt kézműves technikát ismerhettek meg és próbálhattak ki, a kisközösség megerősödott, ugyanígy az Országos Fafaragó Táborban és a Régi forma - új technika fazekas táborban is A táborokban nemcsak szervezetünk népművészei, de az ország számos területéről és a határon túli magyar településekről is érkeztek népművézek

- Hagyományból divatot pályázat szakmai felkészítő napjai programján való részvételük hozzájárult a pályázatra történő sikeres felkészülésükhöz

- PANORÁMA Népművészeti Galériában és a különböző helyszínű megyei rendezvényeken történő szereplésükkel lehetőséget biztosítottunk számukra, hogy a nagyközönség előtt is bemutathassák mesterségbeli tudásukat

- Alkoss szabadon - népi kézműves workshopok tematikájának kialakításakor megismerhették a módszertan lényegét, 4 órás foglalkozási tematikákat lettek képesek kidolgozni és ezek alapján megvalósítani a műhelyfoglalkozásokat

Rendezvények, ahova a támogatásnak köszönhetően szereplési lehetőséggel részt vehettek alkotóink: Aratónapok Nova, Szécsiszigeti Folk Fesztivál, Mesterségek Ünnepe, Panoráma Terasz Rendezvény, Gébárti Fazekas és Folklór Fesztivál

Kiállítások melyeken szerepeltek: Borsó meg a Héja

Szakmai tudásukat gyarapította a Népi Design Stúdió közösségi alkotócsoport szakmai napjai, melyek ismét új ismereteket adtak számukra, valamint tovább segítették a közösségi alkotómunka folyamatait, közös alkotások létrehozását kezdeményezték az alkotóktól.

Folyamatosan tudtuk működtetni a Csipke Műhelyünket, aminek tagjai sikeresen szerepeltek a Hagyományból divatot alkotói pályázaton is, eljutottak a Lepoglavai Csipke Konferenciára, ahol népművészetünket mutatták be a nemzetközi szakmai közönségnek.

Hiánypótló jelleggel és egy új szakmai kapcsolatnak köszönhetően a pályázati támogatás segítségével Nagykanizsán elindítottuk a bőrműves népi kézműves szakkörünket.

Mindezek hozzájárultak civil szervezetünk szervezet-fejlesztéséhez is.

A pályázati támogatásnak köszönhetően megjelent a Pannónia csipke újravirágzása és a Kéregedények c szakmai kiadványaink.

Valamint a programok marketing anyagai, a programot bemutató weboldal. A marketing tevékenységet önkéntes munka felajánlásával valósítottuk meg.


A támogatásnak köszönhetően eljutottunk vidéki iskolákba, az ott tanuló gyermekek számára elérhetővé tudtuk tenni a népi kézművességet.

Folytatni tudtuk nagyrendezvényeinket, így az Országos Fafaragó Pályázat és Kiállítást, ahol a pályázatnak köszönhetően pályázati díjakat tudtunk kiosztani, szállást és étkezési lehetőséget biztosítani az oktatóknak, a szakmai résztvevőknek.

Szintén oktatókat tudtunk biztosítani országos táborainkban az Országos Fazekas Táborban és az Országos Fafaragó Táborban. Mindkét tábor magas szakmai színvonalának megvalósítását tette lehetővé, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű alapanyagokat tudtunk vásárolni.

A 2019-ben megkezdett szakmai módszertani program folytatása: a kistelepülések értékfeltárását elősegítő Állomások-Értékek Vándorkiállítás programsorozat megvalósítása további 3 településen, A program célja a helyi népművészeti értékek felkutatása, bemutatása, a helyi közösségek megismertetése, a közösségek építése és megerősítése. 2021. ében a Balaton és a Kis-Balaton településein. A módszertani munka során felgyűjtött települési értékekből a tavalyi pályázat során megvalósított PANORÁMA Népművészeti Galériában a települési népművészeti értékek bemutatása kiállítás és mesterség bemutatók formájában. 


A Zala Megyei Népművészeti Egyesület a Csoóri Sándor Alap CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2021-0032 pályázati azonosító számú 3.900.000.-Ft összegű támogatásának köszönhetően a a PANORÁMA Népművészeti Galériában és Zala megye településein népművészeti módszertani programokat, továbbképzéseket valósított meg..

Tudásátadó táborainkban a résztvevők új mesterségbeli ismereteket szereztek. A már hagyományos, visszatérő jellegű táborokban a résztvevők újabb ismereteket szereztek, illetve elmélyítették eddigi tudásukat, az újabb résztvevők szakmai kapcsolatokat építettek ki, tovább épült a fafaragó közösség.

A tudásátadó kurzus keretében szövő szakágú egyesületi tagjaink megismerkedtek a 4 illetve 8 nyüstös szövőszékkel, használatával

Hiánypótló szakmai programunk, a göcseji parasztpolgári viseletvarró kurzus során Zala megye településeiről érkezett résztvevők megismerték saját kultúrájukat, ezen felül megtanulták parasztpolgári öltözetük elkészítését. A kurzus eredményeként létrehozott öltözetek a megvalósítási idő alatt számos településen és rendezvényen bemutatásra kerültek zenés-táncos színpadi produkció formájában, melyben az öltözeteket a készítők mutatták be.

A Népi Kézműves Kurzusok: alatt újabb résztvevőket sikerült megszólítanunk és bevonnunk az alkotómunkába, valamint népi kézműves műhelyeinkbe.

Két alkotóközösségünk folyamatos szakmai munkát tudott végezni, Népi Design Stúdiónk modern lakberendezési tervezést kezdett meg szakmai munkájában, csipkeszakkörünk pedig heti rendszerességgel működött, ahova újabb fiatal tag csatlakozott.

A Csoóri Sándor Alap pályázati támogatásából kialakított PANORÁMA Népművészeti Galéria folyamatosan helyet ad alkotóknak, alkotóközösségeknek eredményeik bemutatására, az egyéni alkotóknak bemutatkozási lehetőséget biztosít, a nagyközönség számára nyitott műhelyként betekintést enged mindezen folyamatokba. Mesterségbemutatók tavasztól-őszig biztosították népművészetünk népszerűsítését. 


A megvalósult rendezvényeken, mind a szabadtéri folklórral i s bővített programjainkon, mint a műhelyfoglalkozásokba különböző részvételi lehetőségekkel bekapcsolódhattak a látogatók. A szabadtéri rendezvényeket a támogatásnak köszönhetően ingyenes belépéssel tudtuk megvalósítani. A műhelyfoglalkozások és táborok nyitott műhely jellegüknél fogva lehetőséget biztosítottak a nagyközönség számára is, hogy megismerkedjenek Kárpát-medencei népi tárgyalkotó kultúránkkal, az azok hagyományait és a hozzájuk kapcsolódó népi kismesterségeket gyakorló népművészekkel.

A Gyermek és ifjúsági korosztály részére

- szakmai kapcsolatrendszerünknek köszönhetően a zalaegerszegi gyermek népi kézműveseknek MINImalArt címmel bemutatkozó kiállítást valósítottunk meg

- a pályázati időszakban elkezdődőtt a gyermekek felkészítése a következő Országos Gyermek- és Ifjúsági Pályázat és Kiállításon történő sikeres szereplésükhöz

- vidéki általános iskolákban és határon túli gyermek népművészeti táborokba vezettek foglalkozást népművészeink.

Műhelyek működtetése

A megelőző Csoóri Sándor Alap beruházási pályázatainak köszönhetően kialakított PANORÁMA Népművészeti Galéria és a Tetőtől-talpig Viseletkészítő Bemtutató Műhely, mind a műhelyfogllakozásainkra, mind nyári táborokra, rendezvényekre megfelelő és felszerelt helyszínt tudtak biztosítani.

A műhelyekben valósultak meg az Alkoss szabadon műhelyfoglalkozások, rendezvényeken a Népi Ruhaszalon és a Népi Ciőszalon, a Népi Design Stúdió szakmai napjai, valamint vitrinkiállítások

Zala Megyei Népművészeti Egyesület, Minden jog fenntartva 2021
Szerkesztő: Devecz Zsuzsi 
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el